Jakub Artim – Odkaz vo fľaši

Ja som biely, ty si čierny,

ideme za rovnakými cieľmi.

Veď všetci sme rovnakí

a vidíme rovnaké oblaky.

Ja som chudobný a ty si bohatý,

ja som špinavý a ty si opratý.

Ale máme to isté srdce

či v chudobe, či v bohatstve.

Ja som múdry, ty si nevzdelaný,

ale obaja sme vždy čestní.

Svet od nevzdelaného odrezali

a my sme sa svedkami toho stali.

A preto múdri byť chceme,

iba tak niečo dosiahneme.

Jakub Artim (7.B)

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava

(vyučujúca: Mgr. Jana Zemániková)