Výzvy rómskych komunít v oblasti udržateľného rozvoja

Prípadová štúdia mestskej časti Luník IX.