Prvý ročník súťaže mal u žiakov úspech. Ideme ďalej…

Súťaž Odkiaľ som / spoznajme sa navzájom vyhlásilo občianske združenie EDUSOC. Súťaž vyvolala veľký ohlas medzi pedagógmi, žiakmi, rodičmi. Jej cieľom je motivovať učiteľov a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity. Učiteľom pomôcť vyučovať kreatívnou formou o tejto dôležitej súčasti našich dejín a motivovať aj jednotlivé skupiny spoznávať svoju vlastnú históriu.