O nás

Zakladateľmi a spolupracovníkmi občianskeho združenia EDUSOC sú pedagógovia, výskumníci, umelci, študenti. Našim cieľom je podporovať vzdelávacie činnosti modernými metódami 21. storočia, zo zameraním na zachovanie ľudskosti pri všetkých aktivitách. Uvedomujeme si, že súčasnosť ponúka mnohé príležitosti, ktoré si vyžadujú získavanie ťažko nadobudnutých vedomostí a schopností. Avšak pri dynamickej dobe sa často zabúda na dôležité aspekty fungovania spoločnosti, následkom čoho sú extrémizmus, predsudky, netolerancia, popieranie základných hodnôt.