Naša nedávna história

Na projekte Naša nedávna história spolupracujeme s Klubom 89 o.z.

Prvý ročník súťaže niesol názov November 89 a MY a bol venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie a pádu železnej opony.

Druhý ročník bol venovaný 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny.

Tretí ročník súťaže bol venovaný téme Odvrátená tvár spravodlivosti – začiatok železnej opony a bol zameraný na obdobie od skončenia druhej svetovej vojny až po koniec 50. rokov 20. storočia.

Štvrtý ročník nesie názov Slovensko v 20.storočí – vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi pred a po rozdelení Československa.