Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/

Občianske združenie EDUSOC vyhlasuje prvý ročník súťaže pre deti a mládež v literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej tvorbe zameranej na lokálnu a regionálnu históriu národnostných, etnických a jazykových skupín. Cieľom súťaže je motivovať učiteľov a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity, odkiaľ pochádzajú, a učiteľom tak pomôcť vyučovať kreatívnou formou o tejto dôležitej no vo vzdelávacom systéme málo zdôraznenej súčasti našich dejín. Zároveň, projekt má za cieľ motivovať jednotlivé skupiny spoznávať svoju vlastnú a vzájomnú históriu a motivovať národnostnú väčšinu spoznávať národnostné menšiny a etnické skupiny. Od vyhlásenia súťaže až po zasielanie prác bude prebiehať konzultačná činnosť podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých súťažiacich formou individuálnych konzultácii a skupinových aktivít. Zo súťaže bude spracovaný online zborník prác, ktorý bude voľne dostupným študijným materiálom pre školy, výskumníkov ako aj širšiu verejnosť. Takúto súťaž plánuje EDUSOC vyhlasovať každoročne.


24.júna 2021 sa uskutočnil na Základnej škole Tilgnerova v Bratislave workshop na tému Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/. 

Vzájomnému spoznávaniu sa detí navzájom pomohla svojimi piesňami Katka Feldeková s hudobným sprievodom Richarda Šimurku. Piesne otextoval Katkin otecko, spisovateľ Ľubomír Feldek. Deti ani sami nevedeli, z akého multikultúrneho prostredia pochádzajú. Strávili sme príjemný deň a tešíme sa na ďaľšie stretnutia.

Galéria ➡