Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/

Občianske združenie EDUSOC vyhlasuje štvtý ročník súťaže pre deti a mládež v literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej tvorbe zameranej na lokálnu a regionálnu históriu národnostných, etnických a jazykových skupín.


8.novembra 2023 sa v priestoroch Radnice v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov tretieho ročníka súťaže Odkiaľ som – spoznajme sa navzájom.

Záštitu nad podujatím prevzal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Ten o súťaži povedal: „Vnímam, že táto aktivita motivuje mladých ľudí k pochopeniu vzájomných podobností a doceneniu kultúrnej rôznorodosti…“

Celý článok ➡
Galéria ➡


7.decembra 2022 sa v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie druhého ročníka súťaže Odkiaľ som  – spoznajme sa navzájom . Súčasťou slávnostného vyhlásenia bola aj prehliadka prác a výstava. Do Pálffyho paláca prišlo viac ako sto súťažiacich  z rôznych kútov Slovenska v sprievode svojich pedagógov, aby si prevzali ocenenia.

Celý článok ➡
Galéria ➡


Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Občianskym združením EDUSOC otvorila 27. októbra 2021 v Centre voľného času Klokan v Bratislave putovnú výstavu M. R. Štefánik – Stopy života. Výstava bola otvorená v predvečer 103. výročia vzniku Československej republiky.

Galéria ➡


24.júna 2021 sa uskutočnil na Základnej škole Tilgnerova v Bratislave workshop na tému Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/. 

Vzájomnému spoznávaniu sa detí navzájom pomohla svojimi piesňami Katka Feldeková s hudobným sprievodom Richarda Šimurku. Piesne otextoval Katkin otecko, spisovateľ Ľubomír Feldek. Deti ani sami nevedeli, z akého multikultúrneho prostredia pochádzajú. Strávili sme príjemný deň a tešíme sa na ďaľšie stretnutia.

Galéria ➡


Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka
finančnej podpore Nadácie SPP.


Partneri súťaže

Klub 89 o.z.

This projekt is co – funded from the Mario Minority Rights Europe Programme of the European Union.

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Mario Minority Rights Europe Programu Europskej Unie.