Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/

Občianske združenie EDUSOC vyhlasuje prvý ročník súťaže pre deti a mládež v literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej tvorbe zameranej na lokálnu a regionálnu históriu národnostných, etnických a jazykových skupín. Cieľom súťaže je motivovať učiteľov a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity, odkiaľ pochádzajú, a učiteľom tak pomôcť vyučovať kreatívnou formou o tejto dôležitej no vo vzdelávacom systéme málo zdôraznenej súčasti našich dejín. Zároveň, projekt má za cieľ motivovať jednotlivé skupiny spoznávať svoju vlastnú a vzájomnú históriu a motivovať národnostnú väčšinu spoznávať národnostné menšiny a etnické skupiny. Od vyhlásenia súťaže až po zasielanie prác bude prebiehať konzultačná činnosť podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých súťažiacich formou individuálnych konzultácii a skupinových aktivít. Zo súťaže bude spracovaný online zborník prác, ktorý bude voľne dostupným študijným materiálom pre školy, výskumníkov ako aj širšiu verejnosť. Takúto súťaž plánuje EDUSOC vyhlasovať každoročne.


7.decembra 2022 sa v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie druhého ročníka súťaže Odkiaľ som  – spoznajme sa navzájom . Súčasťou slávnostného vyhlásenia bola aj prehliadka prác a výstava. Do Pálffyho paláca prišlo viac ako sto súťažiacich  z rôznych kútov Slovenska v sprievode svojich pedagógov, aby si prevzali ocenenia.

Celý článok ➡
Galéria ➡


Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Občianskym združením EDUSOC otvorila 27. októbra 2021 v Centre voľného času Klokan v Bratislave putovnú výstavu M. R. Štefánik – Stopy života. Výstava bola otvorená v predvečer 103. výročia vzniku Československej republiky.

Galéria ➡


24.júna 2021 sa uskutočnil na Základnej škole Tilgnerova v Bratislave workshop na tému Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/. 

Vzájomnému spoznávaniu sa detí navzájom pomohla svojimi piesňami Katka Feldeková s hudobným sprievodom Richarda Šimurku. Piesne otextoval Katkin otecko, spisovateľ Ľubomír Feldek. Deti ani sami nevedeli, z akého multikultúrneho prostredia pochádzajú. Strávili sme príjemný deň a tešíme sa na ďaľšie stretnutia.

Galéria ➡


Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka
finančnej podpore Nadácie SPP.


Partneri súťaže

Klub 89 o.z.

This projekt is co – funded from the Mario Minority Rights Europe Programme of the European Union.

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Mario Minority Rights Europe Programu Europskej Unie.