Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/

Občianske združenie EDUSOC vyhlasuje prvý ročník súťaže pre deti a mládež v literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej tvorbe zameranej na lokálnu a regionálnu históriu národnostných, etnických a jazykových skupín. Cieľom súťaže je motivovať učiteľov a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity, odkiaľ pochádzajú, a učiteľom tak pomôcť vyučovať kreatívnou formou o tejto dôležitej no vo vzdelávacom systéme málo zdôraznenej súčasti našich dejín. Zároveň, projekt má za cieľ motivovať jednotlivé skupiny spoznávať svoju vlastnú a vzájomnú históriu a motivovať národnostnú väčšinu spoznávať národnostné menšiny a etnické skupiny. Od vyhlásenia súťaže až po zasielanie prác bude prebiehať konzultačná činnosť podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých súťažiacich formou individuálnych konzultácii a skupinových aktivít. Zo súťaže bude spracovaný online zborník prác, ktorý bude voľne dostupným študijným materiálom pre školy, výskumníkov ako aj širšiu verejnosť. Takúto súťaž plánuje EDUSOC vyhlasovať každoročne.