Rómske srdce

Rómske srdce

Autorky: Dominika Kótaiová, Tatiana Pušková, Lucia Šarišská, Anna Pačanová, Nikola Kočková
Špeciálna cena za originálne spracovanie – výtvarná tvorba
Kategória: základné školy
Základná škola Hranovnica
Pedagóg: Vladimíra Kováčová, Martin Benda