Nina Petorová – Druhý domov – Francúzsko – Rodinný príbeh migrácie z čias prvej ČSR

Abstrakt Petorová, Nina: Druhý domov- Francúzsko (Rodinný príbeh migrácie z čias prvej ČSR), súťažná práca EDUSOC, Žiar nad Hronom, 2023 Hlavnou témou práce je emigrácia obyvateľov v prvej Československej republike prerozprávaná pomocou rodinnej histórie. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť opisuje hospodársku situáciu po prvej svetovej vojne, ekonomický stav Československa, hladové doliny- základné dôvody migrácie v rokoch 1918- 1938. Praktická časť začína evidenciou pasov v okrese Kremnica. Následne pokračuje príbehom rodiny Mikulovcov, ktorá počas prvej republiky vycestovala za prácou do Francúzska. Práca obsahuje bohatý dokumentárny materiál, rodinné fotografie. Cieľom autorky je spojiť makro a mikrodejiny, priblížiť...

Agáta Maliarová – Ing. architekt Antonín Stuchl

Dennodenne chodia ulicami môjho rodného mesta Žiliny desiatky, ba stovky či možno aj tisíce ľudí. A koľko z nich sa zamýšľa nad tým, ako toto mesto formovali rôzni ľudia? A odkiaľ títo ľudia pochádzali, kým boli? Často to neboli rodení Žilinčania, mnohí dokonca nepochádzali ani len zo Slovenska. V Žiline žilo, a stále žije, mnoho ľudí rôznych národností, ktorí sa podieľajú na každodennom spoločenskom živote a pomáhajú tvoriť mesto. Jedným z takýchto ľudí, ktorí dali Žiline jej podobu, bol aj architekt-urbanista a autor územného plánu Žiliny z roku 1980, Antonín Stuchl. Antonín sa narodil 15. novembra 1921 v Bratislave ako...

Juraj Kadaši – Česi v Žiline v období prvej ČSR

Český element nebol pre Slovákov nikdy cudzí. Svojou geografickou polohou pôsobila ako taká pomyselná brána medzi Slovenskom a Moravou. Prvá väčšia migračná vlna bola spojená s príchodom husitov a bratríkov Jána Jiskru z Brandýsa. Neskôr to v 15. a 16. storočí boli vzdelanci v podobe kňazov, učiteľov a pisárov. Takto do Žiliny prichádzali v priebehu storočí českí obyvatelia a viacerí mali pre mesto veľký význam, ako napríklad Ján Dadan, ktorý tu založil prvú tlačiareň[1] alebo Dr. Ivan Hálek. Väčšinou to boli robotníci a remeselníci, ktorí hľadali prácu v tamojšom textilnom a drevospracujúcom priemysle.[2] Najväčší význam však české obyvateľstvo malo pre...