Ema Malíková – Príbeh Louisy Hálkovej

Moja esej zachytáva život Louisy Hálkovej a jej pôsobenie. Zapájala sa do aktivít českých žien, najmä nového pomocného vojenského združenia, zameraného na starostlivosť o ranených vojakov, dochádzala do rodín a vyučovala negramotné deti. Zapojila sa aj do spolkovej činnosti a mnoho rokov plnila funkciu predsedníčky Živeny (najstaršieho ženského spolku na Slovensku) v Žiline. Bola to manželka známehočeského lekára a dobrodincaIvana Hálka. Tento skromný český lekár, ktorý srdcom patril Slovensku, vykonal na poli osvety a vzdelávania, ale aj organizácie zdravotníctva na Slovensku, veľký kus práce. Keďže stál pri zrode detskej nemocnice v Žiline, je jeho meno trvale zviazané aj s históriou...

Richard Skála – Fedor Gál

Pri tvorení práce o národnostných menšinách by bolo veľkou chybou nespomenúť Fedora Gála. V tejto eseji sa pokúsim priblížiť najprv súkromný, a potom politický život pána Gála. Vybral som si ho preto, lebo sa mi na ňom páči, že aj keď si prešiel veľa nepríjemnosťami, nezhodami, ktoré by mnohým znechutili život, vždy sa snažil rozmýšlať optimisticky. Taktiež ho obdivujem pre jeho vytrvalé snaženie rozprávať sa o témach, o ktorých iní ľudia rozprávať buď nechcú, alebo nevedia. Na úvod by som chcel ešte dodať, že väčšina ľudí si ani nevie predstaviť, ako sa v minulosti zaobchádzalo so židmi a inými menšinami....

Damian Lamoš – Životný príbeh Martina Spitzera

Doc. Ing. Martin Spitzer bol významnou osobnosťou, spojenou s mestom Žilina. Bol židovského pôvodu a počas útlaku židovskej menšiny v období Slovenského štátu počas druhej svetovej vojny sa mu podarilo zachrániť si život útekom. Narodil sa v roku 1919 v 30 kilometrov vzdialenej Domaniži neďaleko Považskej Bystrice. Päť rokov nato sa ale rodina presťahovala do Žiliny. Tu začal Martin navštevovať židovskú ľudovú školu. 4 roky na to sa rodina znovu sťahovala a naspäť sa vrátila roku 1933. Martin začal navštevovať  Štátnu reálku Jána Palárika v Žiline. Nebolo to ľahké obdobie. Martin musel dohnať zaostávanie vo vzdelaní, čo sa odzrkadlilo aj na jeho študijných výsledkoch.[1]...

Ladislav Heglas – Makabi

Úvod Ako tému mojej práce som si vybral športový spolok Makabi, lebo mám blízko k športu ako aj k histórii. Tento športový spolok alebo telovýchovná jednota ma zaujala najmä preto, lebo bola zameraná na židovskú  menšinu a rozšírená v celom Československu. Nepochybne má spolok Makabi neobyčajnú minulosť, spojenú s ťažkosťami pred druhou svetovou vojnou ako aj počas nej, ale aj v časoch komunistického režimu vo východnej Európe. Makabi nám však ukazuje, že sa dá pokračovať v aktivitách  aj napriek ťažkostiam. Pri práci som používal overené zdroje z kníh, informácie zo slovenských, českých a  anglických článkov ako aj archívne pramene. 1 ...

Dominik Oravec – Život Imricha Weinera – Kráľa

Rozhodol som sa opísať životný príbeh Imricha Weinera – Kráľa, ktorý pochádzal zo severného Slovenska. Od detstva sa u neho prejavoval veľký umelecký talent, ale jeho život nebol jednoduchý. Podarilo sa mu pred vypuknutím 2. svetovej vojny odísť do Francúzska, a  keďže mal židovský pôvod, vrátil sa na Slovensko až po vojne. Imrich Weiner sa narodil 26. októbra 1901 v Považskej Bystrici, do židovskej rodiny rodičom Jakubovi Weinerovi a Paulíne, rodenej Kohnovej. Pochádzal z troch detí, a bol druhý v poradí. Bol hrdý Považskobystričan. Toto mesto a jeho okolie mal veľmi rád, a aj preto sa stalo inšpiráciou mnohých jeho...