Prvý ročník celoslovenskej súťaže Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/ mal u žiakov úspech. Ideme ďalej…

Prvý ročník celoslovenskej súťaže Odkiaľ som /spoznajme sa navzájom/ mal u žiakov úspech. Ideme ďalej…

Súťaž Odkiaľ som / spoznajme sa navzájom vyhlásilo občianske združenie EDUSOC. Súťaž vyvolala veľký ohlas medzi pedagógmi, žiakmi, rodičmi. Jej cieľom je motivovať učiteľov a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity. Učiteľom pomôcť vyučovať kreatívnou formou o tejto dôležitej súčasti našich dejín a motivovať aj jednotlivé skupiny spoznávať svoju vlastnú históriu.

Odkiaľ som, lexikon.sk

Prirodzená súťaživosť detí, túžby po poznaní, no aj aktuálne okolnosti. To je spoločný menovateľ zaujímavej aktivity, ktorá má podnietiť a aktivovať školopovinnú mládež. Do skupinových aktivít a rôznych workshopov sa aj napriek pandémii zapojilo takmer dve tisíc detí zo Slovenska i zo zahraničia. Ako to celé dopadlo? Samotné výsledky zachytáva tento dokument.

Niečo prezradíme…

Tematicky boli práce vo všetkých kategóriách – literárna tvorba, audiovizuálna tvorba a výtvarná tvorba zamerané na prostredie, v ktorom deti žijú v súčasnosti. A čo bolo veľmi zaujímavé, začali sa zaujímať o prostredie a miesta, z ktorých pochádzajú ich rodičia a starí rodičia. Zistili, že mnohí sú pôvodom Rusíni, Maďari, Gorali, Chorváti, Nemci…. A také pestré je celé naše Slovensko. Do súťaže, ktorej výsledky boli vyhlásené 16.decembra 2021, sa zapojili aj deti zo zahraničia.

Myšlienka sa ujala, pokračujeme…

Záštitu nad súťažou Odkiaľ som / spoznajme sa navzájom prevzal splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Lászlo Bukovszky a veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, jeho excelencia Tomáš Tuhý, ktorý vyhlásil aj jednu z cien.

Odkiaľ som, lexikon.sk


Projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a uskutočnil sa aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Text: Katarína Csabayová, Občianske združenie EDUSOC
Foto: archív víťazných prác OZ EDUSOC