Apríl 2022 workshop Odkiaľ som (spoznajme sa navzájom)