Odovzdávanie ocenení z prvého ročníka súťaže v Základnej škole v Hranovnici