Odovzdávanie ocenení v Základnej škole pri zdravotníckom zariadení, Limbová 4, Bratislava