Odovzdávanie ocenení na putovnej výstave prác z prvého ročníka súťaže v CVČ Klokan v Bratislave