Štvrtý ročník súťaže Odkiaľ som / spoznajme sa navzájom /

Po úspešných troch ročníkoch vás pozývame k účasti v štvrtom ročníku súťaže pre deti a mládež v literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej tvorbe: Odkiaľ som – spoznajme sa navzájom zameranej na históriu národnostných a jazykových menšín a multikultúrneho prostredia, z ktorých jednotlivé komunity pochádzajú. V tomto ročníku sa okrem kultúrneho dedičstva chceme venovať aj významu prírodného dedičstva.